Budgetbeheer

Met budgetbeheer worden uw financiële zaken voor u geregeld, zodat betalingen tijdig gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.

Wanneer wordt budgetbeheer ingezet?

Als u moeite heeft om uw financiële zaken zelf te regelen.

Bijvoorbeeld vanwege problematische schulden of om een andere reden, dan kunt u ervoor kiezen om dit aan een professional over te laten. Dit wordt in de praktijk budgetbeheer of inkomensbeheer genoemd. Het doel van budgetbeheer is het zorgen voor financiële stabiliteit, door te garanderen dat betalingen tijdig gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.

Persoonlijk contact
Wilt u meer informatie of budgetbeheer van toepassing zou kunnen zijn op uw situatie, neem dan gerust contact op.

Wat doet een budgetbeheerder?

Dat kunt u samen bepalen.

U bepaalt samen met de budgetbeheerder welke zaken deze van u moet overnemen, maar in de meeste gevallen verricht de budgetbeheerder ongeveer dezelfde taken als de bewindvoerder in een beschermingsbewind.

De budgetbeheerder regelt in dat geval bijvoorbeeld ook de aanvraag van een uitkering of toeslag. Alle poststukken en e-mails op financieel gebied komen direct bij de budgetbeheerder binnen en worden door hem afgehandeld. Als er problematische schulden zijn dan verzorgt de budgetbeheerder ook het contact met de schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders, de rechtbank etc., en kan de budgetbeheerder u eventueel begeleiden naar een schuldsaneringstraject. Gedurende dat traject waakt de budgetbeheerder over de inachtneming van het vrij te laten bedrag en zorgt dan voor betaling van de vaste lasten. Budgetbeheer en schuldsanering bestaan dan dus naast elkaar.

Blijf ik bevoegd en bekwaam?

Ja u blijft zelf bevoegd en handelingsbekwaam.

Een belangrijk verschil met beschermingsbewind is dat het niet door de kantonrechter wordt ingesteld: het is een contract dat u zélf kunt aangaan en weer kan opzeggen.

De budgetbeheerder heeft, anders dan de bewindvoerder, geen bijzondere bevoegdheden om rechtshandelingen voor u terug te draaien, en kan dus bijvoorbeeld niet een aankoop die u niet kunt betalen ongedaan maken. Wel zal de budgetbeheerder u natuurlijk zo veel mogelijk behoeden voor onverstandige uitgaven door u te adviseren en goede afspraken met u te maken. Het budgetbeheer loopt dan ook door voor zo lang u dat wil of het nodig hebt.

Wordt budgetbeheer vergoed?

Er is geen vaste vergoeding, maar er zijn wel mogelijkheden.

De vergoedingen voor budgetbeheer zijn niet uniform geregeld en kunnen verschillen per Budgeteer-kantoor. De vergoeding betaalt u zelf of kan worden betaald door een ‘sponsor’, bijvoorbeeld een familielid, vriend of werkgever. Soms wordt het vergoed door uw gemeente in de vorm van bijzondere bijstand. Dit zal uw budgetbeheerder dan voor u aanvragen.

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met een van onze kantoren, of het Budgeteer-hoofdkantoor via info@budgeteer.nl.

Samenvattend, hoe verloopt budgetbeheer

Puntsgewijs het traject op een rijtje
Aanleiding

Als u niet goed in staat bent om uw financiële zaken te regelen, of u kent iemand die hier problemen mee heeft, kunt u een professionele budgetbeheerder inschakelen.

Overleg

Als budgetbeheer geschikt is voor u, en er geen andere maatregel nodig is, spreken wij met u af welke financiële zaken wij voor u kunnen regelen.

Verantwoordelijkheden

Indien nodig, regelt uw budgetbeheerder alles rondom uw financiën, en zorgt voor alle betalingen, afhandeling van post, e-mails, belastingzaken, toeslagen, etc.

Schulden?

Bij schulden kan de budgetbeheerder u naar een schuldsaneringstraject leiden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de budgetbeheerder hierin bemiddelen.

Weer een stabiele situatie

Uw budgetbeheerder zorgt voor een stabiele financiële situatie.

Termijn

Het budgetbeheer loopt door voor zo lang u dat wil of nodig hebt.

Budgetbeheer, weer op weg naar een stabiele situatie

Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder!