Over Budgeteer

Onze Visie

In onze visie ligt de kracht van Budgeteer in het bieden van het beste van twee werelden: zowel de samenwerking, ondersteuning en kracht van het collectief, als de persoonlijke gedrevenheid, verantwoordelijkheid en creativiteit van het individu.

Wij zorgen ervoor dat degene die hulp vraagt dat ook optimaal kan krijgen van onze zelfstandige, onafhankelijke professionals – sterke, ervaren mensen, die er toch zelf ook nooit alleen voor staan. Ondersteund door het hoofdkantoor en collega’s, en voorzien van alle benodigde faciliteiten, kunnen zij zich met hun volle persoonlijke aandacht richten op de specifieke problemen of situatie van de cliënt.

Waar mogelijk, zal de cliënt op deze manier het beste worden geholpen en gestimuleerd om uiteindelijk weer zélf zijn financiële of persoonlijke belangen te behartigen in de samenleving. Maar als zelfredzaamheid een brug te ver is, worden belangen naar beste kunnen en integer behartigd, voor zo lang dat nodig is, en met gewaarborgde continuïteit. Zo weet iedereen zich verzekerd van een dienstverlening die zowel kwalitatief goed en betrouwbaar is, als afgestemd op persoonlijke behoeften.

Bart van Riel

Jurist

Bart van Riel is in het vak terecht gekomen vanuit de Rechtspraak, waar hij onder meer als juridisch medewerker/griffier heeft gewerkt bij het Bewindsbureau van Rechtbank Oost-Brabant. Daar zag hij dat je als jurist veel kunt betekenen voor mensen die niet of minder goed voor hun belangen op kunnen komen. Uiteindelijk heeft hij zijn bedrijf Solvius opgericht, en daarbij is hij in contact gekomen met Peter Kuijpers.

Beide juristen bemerkten als snel een geestverwantschap, en konden elkaar goed vinden in hun behoefte om het vak vooruit te helpen. Zo kwamen zij op het idee om de franchiseformule te gaan combineren met elementen van een branchevereniging. Echter, voor Peter werd het om gezondheidsredenen tijd om rustiger aan te gaan doen, zodat hij het bedrijf heeft overgedragen aan Bart.

Inmiddels heeft Bart onder meer juridische ondersteuning en belangenbehartiging toegevoegd, en daarnaast werkt hij met een nieuwe huisstijl aan de vergroting van de uniformiteit binnen de formule, om deze verder te versterken. Dit echter zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke karakter van de soft-franchiseformule, waarbij openheid, toegankelijkheid en (ondernemers)vrijheid centraal staan.

Peter Kuijpers

Jurist

Budgeteer is in 2002 opgericht door Peter Kuijpers. Hij is jurist en al meer dan dertig jaar actief in de branche. Peter kan met recht een pionier in het bewindvoerdersvak genoemd worden: hij was een van de eersten die in beschermingsbewind een geschikt hulpmiddel zag voor de aanpak van schulden – een inzicht dat inmiddels niet meer weg is te denken en in 2014 ook in de wet is opgenomen.

Zijn lijfspreuk ‘Nederland schuldenvrij’ is helaas (nog) niet verwezenlijkt, maar in het nastreven daarvan heeft hij door de jaren heen wel heel veel cliënten en collega’s verder geholpen en geïnspireerd. Zo is Peter ook de bedenker geweest van vrijwilligersorganisatie Schulhulpmaatje, een concept dat inmiddels is uitgegroeid tot een begrip in de schuldhulpverlening, zelfs tot over onze landsgrenzen.

Na vele werkzame jaren werd het voor Peter echter tijd om rustiger aan te gaan doen. Hij heeft Budgeteer overgedragen en is nu betrokken als adviseur. En aangezien écht rustig aan doen hem niet lukt, is hij daarnaast actief bij Stichting Achterblijvers Na Detentie (STAND), een organisatie die zich richt op het ondersteunen van de achterblijvende gezinsleden van gedetineerden.

Met Budgeteer weer op weg naar een stabiele situatie

Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder!